Make your own free website on Tripod.com


 

Ayat yang mempunyau pola Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FAdj ) ialah ayat yang subjeknya frasa nama dan predikatnya pula frasa adjektif.

Contohnya:

     Frasa Nama   Frasa Adjektif

(a)        Bumi

bulat

(b)        Ratu Cantik itu jelita
(c)        Perajurit itu berani 
(d)    New Zealand jauh

Oleh sebab kata adjektif dalam petak predikat dapat bertugas sebagai predikat ayat, maka kata adjektif itu menjadi frasa adjektif walaupun hanya sepatah kata.

Ada kalanya frasa adjektif terdiri daripada kata adjektif dan kata penguat seperti amat,betul,nian,paling,sangat dan sebagainya, misalnya amat jelita, berani betul dan sangat jauh