Make your own free website on Tripod.com


 

Lengakapkan ayat-ayat frasa nama di bawah ini dengan frasa sendi:

1.    _____________________di Singapura.

2.    ______________________untuk pelajar.

3.    ______________________ dari sekolah.

4.    _______________________ di atas bukit

5.    ________________________ daripada Kuala Lumpur