Make your own free website on Tripod.com


 

Lengkapkan ayat di bawah ini dengan frasa adjektif:

1.    Penyakitnya ____________________.

2.    Pokok bunga itu ____________________.

3.    Gadis itu ____________________.

4.    Tebing sungai Serangoon _________________.

5.    Mangsa kebakaran itu __________________.