Make your own free website on Tripod.com


 

Ayat yang mempunyai pola Frasa Nama + Frasa Sendi (FN + FS) ialah ayat yang subjeknya frasa nama dan predikatnya frasa sendi.

Contohnya:

    Frasa Nama   Frasa Sendi

(a)        Ibu

di dapur

(b)        Ayah ke pejabat
(c)       Pelancong itu dari Jepun
(d)        Hadiah ini untuk kakak
(e)        Kereta itu di tepi jalan
(f)     Pohon kelapa itu di belakang rumah

Frasa sendi terdiri daripada kata sendi seperti di  dan frasa nama seperti dapur dalam ayat (a) di atas.

Frasa sendi tidak boleh terdiri daripada hanya satu kata saja.