Make your own free website on Tripod.com


 

Ayat yang mempunyai pola Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN) ialah ayat yang subjeknya frasa nama dan predikatnya frasa nama

Contohnya:

            Frasa Nama

         Frasa Nama

(a) Beliau   doktor
(b) Ah Seng   penagih dadah
(c) Wanita itu   pengawas peperiksaan
(d) Tiga orang itu   posmen

Frasa nama boleh terdiri daripada hanya sepatah kata seperti Beliau dan   
Ah Seng dalam ayat (a) dan (b) di atas, dan boleh juga terdiri daripada beberapa patah kata seperti Tiga orang itu dalam ayat (d).